دانلود تحقیق های اقتصاد

دانلود تحقیق های اقتصاد

علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران

 

شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.

1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.

2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.

3. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران, چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزارى براى تأمین مالى طرحهاى ویژه و تأمین کسرى بودجه منتشر مى گردد و سپس در مرحله بعد, به عنوان ابزارى براى کنترل حجم نقدینگى در اختیار بانک مرکزى قرار مى گیرد. از آن جایى که در ا یران رقم اصلى تأمین بودجه از طریق درآمدهاى حاصل از فروش نفت بود, تنها در سالهایى که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهاى مورد نظر با مشکل روبه رو مى شد به این سمت کشیده مى شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آورى اوراق فروخته شده بر مى آمد.

عوامل بالا و وجود عوامل سیاسى و اجتماعى دیگر, مانع شکل گیرى بازار متشکلى براى اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازارى, امکان بهره گیرى از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.

بایستگى طراحى ابزار یا ابزارهاى مناسب براى جایگزینى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز, مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید; یعنى دقیق ترین ابزار براى سیاستهاى بلندمدت و تنها ابزار کارآمد براى رویارویى با بحرانهاى کوتاه مدت و مقطعى است.لکن با تصویب قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و حذف فعالیتهاى مبتنى بر ب هره, از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه, این ابزار, در عمل مشکل قانونى پیدا کرد. در قانون جدید, اگرچه ابزارهاى دیگرى براى بانک مرکزى در نظر گرفته شده است, لکن همه آنها خاصیت ابزارهاى دیگر را دارند و هیچ یک شایستگى جایگزینى عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالى است که همه صاحب نظران مسائل بانکدارى وجود چنین ابزارى را براى رویارویى با بحرانهاى مقطعى و بهره گرفتن از آن را براى سیاست گذارى و برنامه ریزى بلندمدت, ضرورى مى دانند.

بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکدارى به فکر طراحى ابزارهاى مناسب, جهت جایگزینى اوراق قرضه افتاده اند و تا کنون ابزارهایى ارائه کرده اند. در ادامه این نوشتار, با نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده, ابزار دیگرى ارائه مى گردد, لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایى, که در طراحى ابزارهاى جدید لازم است, مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,عملیات بازار باز,عملیات بازار باز در ایران,عملیات بازار باز یا آزاد,عملیات بازار بازچیست,عملیات بازار باز Pdf,تعریف عملیات بازار باز,سیاست پولی عملیات بازار باز,مفهوم عملیات بازار باز,عملیات شبه بازار باز,تحقیق در مورد عملیات بازار باز,عملیات بازاریابی,عملیات بازاریابی فرهنگی,عملیات بازار آزاد,عملیات بازار ارز,عملیات در بازار ارز,انواع عملیات در بازار ارز,عملیات بازار بین بانکی,دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی,عملیات بازار مشتقه,عملیات بازار,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:16 ] [ رضا ]

[ ]


تجربه عملیات بازار باز در ایران

 

پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .

براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.

در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.

از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.

در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.

در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.

در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,عملیات بازار باز,عملیات بازار باز در ایران,عملیات بازار باز یا آزاد,عملیات بازار بازچیست,عملیات بازار باز Pdf,تعریف عملیات بازار باز,سیاست پولی عملیات بازار باز,مفهوم عملیات بازار باز,عملیات شبه بازار باز,تحقیق در مورد عملیات بازار باز,عملیات بازاریابی,عملیات بازاریابی فرهنگی,عملیات بازار آزاد,عملیات بازار ارز,عملیات در بازار ارز,انواع عملیات در بازار ارز,عملیات بازار بین بانکی,دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی,عملیات بازار مشتقه,عملیات بازار,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:16 ] [ رضا ]

[ ]


اوراق قرضه بدون بهره دولتى

 

شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد, انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد, به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند, دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود, در اختیار افر اد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم, ساختن جاده, پل و شبکه هاى آبرسانى و به کارگیرد, سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند.

صاحبان اوراق مى توانند آنها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سر رسید, مبلغ پرداختى خود را از دولت بگیرند. به این اوراق بهره اى تعلق نمى گیرد, لکن دولت مى تواند جهت تشویق مردم, جایزه هایى به خریداران بپردازد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,قرضه,قرضة حسنة,قرضه های کوچک,قرضه بالمقراض,قرضه های کوچک در افغانستان,قرضه خاک,قرضه های بانکی افغانستان,قرضه چیست,قرضه های کابل بانک,قرضه های بانکی,نموذج قرضة حسنة,عقد قرضة حسنة,ما معنى قرضة حسنة,صيغة قرضة حسنة,قرضة الله حسنة,معنى قرضة حسنة,اريد قرضة حسنة,طلب قرضة حسنة,ابي قرضة حسنة,قرضه های کوچک چیست؟,بانک قرضه های کوچک در افغانستان,بانک قرضه های کوچک,تعریف قرضه های کوچک,اولین بانک قرضه های کوچک,تاریخچه قرضه های کوچک,اولین بانک قرضه های کوچک در افغانستان,ما معنى قرضه بالمقراض,خاک قرضه چیست,قرضه های بانک بین المللی افغانستان,انواع قرضه های بانکی,قرضه های بانک Aib,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:16 ] [ رضا ]

[ ]


ارزیابى اوراق قرضه بدون بهره

 

این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهى مشکلى ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین, مبلغى را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت مى گذارند تا در طرحهاى مفید براى همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم, اندازه روشنى دارد که از آن فرات ر نخواهد رفت به این معنى که در جامعه هاى اسلامى, براساس تعالیم اسلام, افراد مى خواهند بخشى از دارایى خود را براى کمک به محرومان و حمایت از طرحهاى خیرخواهانه به کار برند و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد, مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد و وجود سازمانها و نهادهایى چون صندوقهاى قرض الحسنه, حسابهاى قرض الحسنه بانکها, کمیته امداد امام خمینى و مراسمهایى چون جشن نیکوکارى و جشن عاطفه ها, شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالاترین و بیش ترین استقبال مردم در همین حدود خوا هد بود.

مسأله اى که خیلى اهمیت دارد, این است که این اوراق شایستگى براى ابزار سیاست پولى ندارند, چرا که در این اوراق عنصر انگیزشى حس خیرخواهى و معنوى انسانهاست که تغییر دادن آن, نخست آن که, خیلى بلند مدت و دو دیگر, خارج از کنترل بانک مرکزى است, در نتیجه اگر بانک مرکزى بخواهد در شرایط تورمى بیش تر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد, تا نقدینگى را جذب کند, راهى براى انگیزاندن مردم ندارد, چون در این شرایط مردم براى حفظ ارزش ثروت و دارایى خود, سعى خواهند کرد اوراق قرضه هایى هم که در دست دارند, بفروشند و دارا یى خود را به صورت کالا هاى با دوام نگهدارند, همان گونه که در حالت رکودى نیز, بانک مرکزى که قصد خرید اوراق و تزریق پول را در جامعه دارد, باز موفق نیست, زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره, انگیزه اى براى فروش ندارند, بلکه برعکس سعى خواهند کرد در آن شرایط دار ایى خود را به صورت اوراق نگهدارى کنند.

نتیجه این که اوراق قرضه بدون بهره, نه تنها شایستگى براى ابزار سیاست پولى (کنترل حجم پول) ندارد, بلکه پدیده اى است که به صورت طبیعى در خلاف جهت سیاست پولى عمل مى کند.

به نظر مى رسد چنانچه بعضى از محققان پیشنهاد داده اند,7 این اوراق همانند بیمه بیکارى براى تثبیت تابع تقاضاى کل و به عنوان ابزارى براى سیاست مالى به کار رود. همان طور که در شرایط رکودى بیمه بیکارى (دادن دستمزد براى اشخاصى که شغل خود را از دست داده اند) مان ع کاهش تابع تقاضاى کل مى گردد و در شرایط رونق و تورمى, گرفتن حق بیمه بیکارى از افراد شاغل مانع رشد بى رویه تابع تقاضاى کل مى گردد, در شرایط رکودى که افراد زیادى بیکار و نیازمند گردیده اند, زمینه براى خیر و نیکوکارى بیش تر است, در نتیجه افراد ثروتمند بیش تر به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومان و نیازمندان خواهند پرداخت. در نتیجه یک نوع توزیع نوى در جامعه شکل مى گیرد و مانع کاهش خیلى زیاد تابع تقاضاى کل مى گردد و برعکس در شرایط رونق و تورمى که اشتغال و درآمدها بالاست زمینه براى خرید و نیکوکارى کم تر مى شود, در نتیجه توزیع دوباره, کم تر صورت مى گیرد و این مانع افزایش بى رویه تابع تقاضاى کل مى گردد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق قرضه,اوراق قرضه دولتی چیست؟,اوراق قرضه دولتی,اوراق قرضه بانک مسکن,اوراق قرضه در ایران,اوراق قرضه اسلامی,اوراق قرضه بنجل,اوراق قرضه پرداختنی,اوراق قرضه و انواع آن,اوراق قرضه رهنی,اوراق قرضه ی دولتی چیست,اوراق بهادار دولتی چیست,اوراق قرضه پس انداز دولتی چیست,اوراق قرضه دولتی ایران,اوراق قرضه دولتی در ایران,اوراق قرضه دولتي,اوراق بهادار دولتی,خرید اوراق قرضه دولتی,اوراق قرضه ی دولتی,تعریف اوراق قرضه دولتی,اوراق قرضه بانک مسکن چیست,اوراق قرضه بانك مسكن,اوراق بهادار بانک مسکن قیمت,قیمت اوراق قرضه بانک مسکن,اوراق بهادار بانك مسكن,اوراق مشاركت بانك مسكن چيست؟,وام اوراق قرضه بانک مسکن,فروش اوراق قرضه بانک مسکن,بورس اوراق بهادار بانک مسکن,انواع اوراق قرضه در ایران,انواع اوراق بهادار در ایران,اوراق بهادار در ایران,تاریخچه اوراق قرضه در ایران,انتشار اوراق قرضه در ایران,چرا اوراق قرضه در ایران ممنوع است,چرا اوراق قرضه در ایران منتشر نمیشود,اوراق قرضه اسلامی صکوک,اوراق بهادار اسلامی,اوراق بهادار اسلامی چیست,اوراق بهادار اسلامی صکوک,اوراق بهادار اسلامی یا صکوک,پروژه اوراق قرضه اسلامی,پایان نامه اوراق قرضه اسلامی,اوراق قرضه اسلامی چیست,تعریف اوراق قرضه بنجل,انواع اوراق قرضه بنجل,اوراق قرضه ی بنجل,اوراق قرضه پرداختنی چیست,حسابداری اوراق قرضه پرداختنی,اوراق بهادار و انواع آن,تعریف اوراق قرضه و انواع آن,تعریف اوراق بهادار و انواع آن,اوراق قرضه رهنی چیست,اوراق بهادار رهنی,اوراق بهادار رهنی چیست,اوراق قرضه با پشتوانه رهنی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:15 ] [ رضا ]

[ ]


اوراق خرید نسیه دولتى

 

دومین پیشنهادى که از زوایاى بسیار, بمانند اوراق قرضه است, اوراق خرید نسیه دولتى است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى, همچنین سایر مؤسسات پولى و اعتبارى, مى توانند کالاهاى سرمایه اى مورد نیاز براى طرحهاى عمرانى یا دفاعى دولت را خریدارى و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آنها, به جاى پول نقد, اسنادى که حاکى از بدهى مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار مى دهد, سپس دولت از راه فروش آن طرحها یا از راه بودجه عمومى, قیمت کالاهاى خریدارى شده را کم کم مى پردازد و اسناد بدهى خود را جمع آورى مى کند. بانکها و مؤسسات اعتبارى طرف قرارداد دولت, مى توانند تا سر رسید اسناد صبر کنند و مى توانند کل یا بخشى از آنها را به مردم بفروشند (تنزیل کنند), حال بانک مرکزى مى تواند براى اجراى سیاست پولى اقدام به عملیات بازار باز از راه خرید و فروش این اسناد و اوراق خرید نسیه دولتى کند. به این صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطاى تسهیلات بانکهاى تجارى کاهش یافته و حجم نقدینگى در دست مردم کم است, به خرید اوراق یاد شده از بانکهاى تجارى و مردم مى پردازد. در نتیجه, قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حج م نقدینگى مردم بالا مى رود و برعکس در شرایط تورمى, با فروش این اوراق به بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى بخش خصوصى را کاهش مى دهد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق خرید مسکن,اوراق خرید مسکن چیست,اوراق خرید مسکن 96,اوراق خريد مسكن بانك مسكن,اوراق خرید مسکن قیمت,اوراق خرید مسکن بورس,خرید اوراق مسکن از فرابورس,خرید اوراق مسکن از بورس,اوراق خريد مسكن,خرید اوراق مسکن فرابورس,اوراق وام خرید مسکن چیست,اوراق خرید وام مسکن,خرید اوراق وام مسکن از بورس,خرید اوراق وام مسکن 35 میلیونی,خرید اوراق وام مسکن در فرابورس,اوراق خريد وام مسكن,خرید اوراق وام مسکن فرابورس,خرید اوراق وام مسکن 93,خرید اوراق وام مسکن اصفهان,اوراق خرید وام بانک مسکن,نرخ اوراق خرید وام مسکن,اوراق خرید دین,اوراق خرید بانک مسکن,خرید اوراق بانک مسکن از بورس,خرید اوراق بانک مسکن+قیمت,خرید اوراق بانک مسکن در بورس,خرید اوراق بانک مسکن فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن وام,خرید اوراق بانک مسکن در فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن برای وام,خرید اوراق بانک مسکن جهت وام,خريد اوراق بانك مسكن,اوراق خرید خانه,اوراق مشارکت برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید خانه,اوراق برای خرید خانه,اوراق مشارکت خرید خانه,اوراق مسکن خرید خانه,اوراق بانک مسکن برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید مسکن در بورس,قیمت اوراق خرید مسکن امروز,قیمت روز اوراق خرید مسکن,آخرین قیمت اوراق خرید مسکن,قیمت جدید اوراق خرید مسکن,قیمت اوراق خرید وام مسکن,قیمت اوراق مشارکت خرید مسکن,قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید تسهیلات مسکن,فروش اوراق تسهیلات مسکن,اوراق تسهيلات خريد مسكن,قیمت اوراق خرید تسهیلات مسکن,نحوه خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن,شرایط خرید اوراق تسهیلات مسکن,روش خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن,همه چیز درباره اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید وام,خرید اوراق وام تعمیرات مسکن,خرید اوراق وام جعاله مسکن,خرید اوراق وام جعاله,خرید اوراق وام مسکن از بانک مسکن,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:14 ] [ رضا ]

[ ]


ارزیابى اوراق خرید نسیه دولتى

 

این اوراق از زوایاى گوناگون, در خور بررسى و ارزیابیند. از جهت کارایى, شایستگى زیادى براى جایگزینى اوراق قرضه دارند; چرا که دولت مى تواند قلمهاى زیادى از هزینه هاى عمرانى یا دفاعى خود را که در نظام سرمایه دارى از راه فروش اوراق قرضه تأمین مالى مى کرد, حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تأمین کند و از آن جایى که قیمت نسیه کالاها, با قیمت نقد آن ناسانى و فرق دارد, سودى براى بانک طرف معامله دولت حاصل مى شود و این انگیزه مى شود تا بانکها و مؤسسات اعتبارى داوطلبانه وارد چنین معامله اى با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه (درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها و مؤسسات اعتبارى کم و زیاد مى شود. بانکها نیز وقتى اوراق یاد شده را به مردم مى فروشند (پیش مردم تنزیل مى کنند) از آن جایى که قیمت فروش اوراق پایین تر از مبلغ اسمى اوراق است و سود ى از این سوى براى مردم حاصل مى شود, مردم انگیزه براى خرید پیدا مى کنند و هر چه مبلغ این سود (نرخ تنزیل) بیش تر باشد, تقاضاى بیش تر شکل مى گیرد. بانک مرکزى مى تواند از این متغیر استفاده کرده, به مقدارى که سیاست پولى اقتضا مى کند, از مردم و بانکها اوراق خر ید نسیه خریدارى کرده, یا به آنان اوراق یاد شده را بفروشد.

چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق, همیشه تبدیل به سرمایه گذارى در بخش حقیقى اقتصاد مى گردد, در نتیجه هیچ اثر سویى در اقتصاد به بار نمى آورد, و از این جهت بر اوراق قرضه برترى دارد که در خیلى از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزینه هاى جارى دولت, یا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسید شده قبلى مى گردد. لکن به خلاف اوراق قرضه, شایستگى تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلى را ندارند, چون هر ورقه خرید نسیه اى بایستى حاکى از خرید کالاى جدیدى باشد وگرنه سند, صورى مى گردد و ماهیت ربوى پیدا مى کند.

از نظر فقهى, معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعى ندارد و در حقیقت بیانگر فروش نسیه اى کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالى در برابر آن است. اما معامله دوم, یعنى تنزیل اسناد نزد مردم یا بانک مرکزى را اگر به معنى استقراض و حواله بدانیم, به این معنى که بانک تجارى از بانک مرکزى یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالى دولت (اوراق خرید نسیه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله مى کند, در این صورت, تنزیل ماهیت قرض با بهره پیدا کرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است. اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف است. شمارى از بزرگان چون امام خمینى8 و آیت اللّه خامنه اى9 فروش سفته و برات و هر سند مالى را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمى جایز نمى دانند, برخى دیگر چون آیت الله گلپایگانى10 و اراکى11 فروش سفته را در صورتى که حاکى از بدهى حقیقى باشد (س ند صورى نباشد) جایز مى دانند.

نتیجه این که چنین ابزارى که تنها به نظر شمارى از فقها جایز است, نمى تواند ملاک عمل نظام بانکى باشد, چون بانک مؤسسه اى است که با کل افراد جامعه پیوند دارد و بایستى عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. افزون بر این که این ابزار با روح بانکدارى اسلامى, ک ه منادى مشارکت صاحبان سرمایه, با صاحبکاران اقتصادى در پى آمدهاى طرحها و پروژه هاى مالى است, ناسازگارى دارد و در این مسأله بین دولت و بخش خصوصى فرقى نیست. پس همان طور که نسبت به کارفرماى خصوصى بهترین راه تأمین سرمایه مالى این است که بانک و صاحبان سرمایه ب ا او مشارکت کنند و نتایج اقتصادى و سود انتظارى را بین خود تقسیم کنند, نسبت به دولت نیز, مسأله همین طور است در حالى که در سیستم خرید نسیه, همانند نظام بهره, بانک و صاحبان سرمایه سود ثابت و قطعى از قبل تعیین شده اى را دریافت مى کنند و تمام تحولات اقتصادى م توجه کارفرما و دولت است

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق خرید مسکن,اوراق خرید مسکن چیست,اوراق خرید مسکن 96,اوراق خريد مسكن بانك مسكن,اوراق خرید مسکن قیمت,اوراق خرید مسکن بورس,خرید اوراق مسکن از فرابورس,خرید اوراق مسکن از بورس,اوراق خريد مسكن,خرید اوراق مسکن فرابورس,اوراق وام خرید مسکن چیست,اوراق خرید وام مسکن,خرید اوراق وام مسکن از بورس,خرید اوراق وام مسکن 35 میلیونی,خرید اوراق وام مسکن در فرابورس,اوراق خريد وام مسكن,خرید اوراق وام مسکن فرابورس,خرید اوراق وام مسکن 93,خرید اوراق وام مسکن اصفهان,اوراق خرید وام بانک مسکن,نرخ اوراق خرید وام مسکن,اوراق خرید دین,اوراق خرید بانک مسکن,خرید اوراق بانک مسکن از بورس,خرید اوراق بانک مسکن+قیمت,خرید اوراق بانک مسکن در بورس,خرید اوراق بانک مسکن فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن وام,خرید اوراق بانک مسکن در فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن برای وام,خرید اوراق بانک مسکن جهت وام,خريد اوراق بانك مسكن,اوراق خرید خانه,اوراق مشارکت برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید خانه,اوراق برای خرید خانه,اوراق مشارکت خرید خانه,اوراق مسکن خرید خانه,اوراق بانک مسکن برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید مسکن در بورس,قیمت اوراق خرید مسکن امروز,قیمت روز اوراق خرید مسکن,آخرین قیمت اوراق خرید مسکن,قیمت جدید اوراق خرید مسکن,قیمت اوراق خرید وام مسکن,قیمت اوراق مشارکت خرید مسکن,قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید تسهیلات مسکن,فروش اوراق تسهیلات مسکن,اوراق تسهيلات خريد مسكن,قیمت اوراق خرید تسهیلات مسکن,نحوه خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن,شرایط خرید اوراق تسهیلات مسکن,روش خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن,همه چیز درباره اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید وام,خرید اوراق وام تعمیرات مسکن,خرید اوراق وام جعاله مسکن,خرید اوراق وام جعاله,خرید اوراق وام مسکن از بانک مسکن,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:14 ] [ رضا ]

[ ]


اوراق مضاربه دولتى

 

سومین پیشنهاد جهت جایگزینى اوراق قرضه دولتى, انتشار اوراق مضاربه دولتى است به این صورت که دولت اسناد مالى را زیر عنوان (اوراق مضاربه) منتشر مى کند و در اختیار بانک مرکزى مى گذارد و بانک مرکزى آنها را تا یک مقطع زمانى مشخصى به قیمت اسمى به بانکهاى تجارى و مردم مى فروشد و منابع حاصل از فروش (قیمت اسمى اوراق فروش رفته) را در اختیار دولت قرار مى دهد, تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانى بپردازد. به این ترتیب خریداران اوراق مضاربه (بانکهاى تجارى و مردم) به عنوان مضارب و صاحب سرمایه و دولت به عنوان عامل مضار به, قرارداد مضاربه مى بندند. پس از پایان عملیات تجارى خاص یا در پایان هر سال مالى سود حاصل از تلاش یاد شده, محاسبه شده بین دولت به عنوان عامل و خریداران اوراق به عنوان مضارب تقسیم مى گردد. این اوراق, به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت قابل طراحى است. در شکل اول دولت مى تواند براى رویارویى با بحرانهاى خاص و مقطعى و مبارزه با گرانى دروغین یک کالاى خاص, به انتشار اوراق مضاربه کوتاه مدت (در مثل شش ماهه) بپردازد, منابع حاصل از فروش آنها را به امر واردات و فروش آن کالا اختصاص دهد و بعد از فروش اصل سرمایه و سود حا صل از تلاشهاى یاد شده را به دارندگان اوراق بپردازد. به این ترتیب دولت بدون این که هزینه اى در بودجه عمومى بر دوشش بار شود, نخست آن که, با گرانى دروغین قیمت کالا یا کالاهاى معینى مبارزه کرده, دو دیگر سرمایه هاى مالى مردم را به کار گرفته و از پدید آمدن جری ان بورس بازى جلوگیرى کرده است. در شکل دوم, دولت براى تأسیس فروشگاههایى چون فروشگاه زنجیره اى رفاه اوراق مضاربه بلند مدت انتشار مى دهد با فروش آنها در موضوع بازرگانى سرمایه گذارى مى کند و در آخر هر سال مالى سود حاصل از فعالیت را محاسبه کرده بعد از کسر سهم عامل (دولت) باقى مانده را بین صاحبان اوراق تقسیم مى کند. در این اوراق, دولت مى تواند به صورت مرتب, سه ماهه یا شش ماهه, مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب بپردازد و در پایان دوره مالى یک یا چند ساله تسویه حساب کند.

اوراق مضاربه (کوتاه مدت و بلند مدت) شایستگى خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند, یعنى بعد از یک برهه زمانى که اوراق به قیمت اسمى فروخته شد, به قیمت بازار بین مردم و بانکهاى تجارى خرید و فروش مى شوند و روشن است قیمت بازار, افزون بر عرضه و تقاض ا به عواملى چون: نرخ سود انتظارى, تغییرات متغیرهاى اقتصادى بستگى خواهد داشت.

با پایان یافتن مدتى که این اوراق به قیمت اسمى فروخته مى شود, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى آنها را بخرد و بفروشد به این ترتیب که در روزگار کسادى و ایستایى بازار, با خرید اوراق مضاربه از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پ ول در دست مردم را افزایش دهد و در شرایط تورمى با فروش آنها به بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و نقدینگى بخش خصوصى را کاهش دهد و از آن جایى که قیمت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوى به قیمت روز و بازار خواهد بود, بانک مرکزى مى تواند با پ یشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه (سازوار با سیاست پولى) اوراق مضاربه خرید و فروش نماید. در نتیجه بانک مرکزى مى تواند از این اوراق در ساماندهى و کنترل حجم نقدینگى, به طور فعال استفاده کند و وارد عملیات بازار باز شود.

این اوراق, شایستگى انتشار دوباره را نیز دارند. دولت مى تواند در سر رسید معین اقدام به انتشار و فروش اوراق مضاربه جدید کند, از محل درآمد آنها اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق قبلى را بپردازد. در نتیجه خریداران جدید جایگزین صاحبان سرمایه قبلى مى شوند و نقش مض ارب را پیدا مى کنند

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:13 ] [ رضا ]

[ ]


ارزیابى اوراق مضاربه دولتى

 

اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود, این اوراق مشکل خاصى از نظر فقهى نخواهند داشت; در نتیجه دولت مى تواند به عنوان تأمین سرمایه براى فعالیتهاى بازرگانى و بانک مرکزى به عنوان ابزارى جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگى از آن استفاده کنند. لکن از جهت اقتصا دى و اعتماد مردم ابهامهایى دارد.

نخست آن که, به مقتضاى عقد مضاربه هر نوع ضرر و زیان احتمالى متوجه صاحبان سرمایه است و عامل (دولت) سهمى از خسارت ندارد و اگر بخواهد اصل سرمایه را تضمین کند به اعتقاد خیلى از فقها شبهه ربا پیش مى آید و جایز نیست و این نکته, بویژه براى تجربه هاى اولیه اثر من فى بر استقبال مردم مى گذارد.

دو دیگر, موضوع قرارداد مضاربه جایى است که عامل از خود هیچ سرمایه نگذارد و تنها با استفاده از سرمایه مضارب به فعالیت بازرگانى بپردازد و این نکته, افزون بر این که یک نوع محدودیتى در فعالیتهاى تجارى بلندمدت به حساب مى آید, عامل دیگرى بر استقبال نکردن مردم خ واهد بود.

سه دیگر, از آن جایى که قرارداد مضاربه و منابع مالى حاصل از فروش اوراق مضاربه, به طور نمایان به فعالیتهاى بازرگانى ویژه است, تشویق و انگیزاندن بیش از حد آن, سبب جذب منابع به فعالیتهاى بخش خاص شده و به گونه اى, ناهماهنگى بین بخشهاى اقتصاد به وجود مى آید. چهار دیگر, سرپرستى فعالیتهاى بازرگانى توسط دولت, جز در مواقع بحرانى توجیه چندانى ندارد در نتیجه این اوراق نمى توانند براى برنامه ریزیهاى بلندمدت توصیه شوند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق مضاربه,اوراق مضاربه چیست,تعریف اوراق مضاربه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:13 ] [ رضا ]

[ ]


اوراق مشارکت دولتى

 

چهارمین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز, استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاریهاى دولتى است. به این صورت که دولت جهت تأمین مالى یک, یا چند طرح هم گروه یا غیر هم گروه, اوراق مشارکت در سرمایه گذارى منتشر کرده و توسط نظام بانکى به فر وش مى رساند, بانکهاى تجارى و مردم با خرید این اوراق, در مالکیت طرح یا طرحهاى مورد نظر با دولت شریک مى شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعالیت اقتصادى آن طرح نیز سهیم مى گردند.

اوراق مشارکت, افزون بر این که شامل تمام بخشهاى اقتصادى: کشاورزى, صنعتى, خدمات و بازرگانى مى شود, شایستگى آن را دارد که شامل گونه هاى فعالیتها و طرحهاى کوتاه مدت, میان مدت و بلندمدت شود. پس همان طور که دولت مى تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمایه هاى مر دم استفاده کند و یک فعالیت بازرگانى کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج یا روغن) انجام دهد, مى تواند یک رشته فعالیتهایى در طول هم براى یک افق بیست ساله برنامه ریزى کند و با فروش اوراق مشارکت طرحى همانند ساختن بندر یا شهر صنعتى و یا راه آهن سرا سرى را تأمین مالى کند.

برترى دیگر اوراق مشارکت در این است که در این اوراق بخشى از سرمایه طرح توسط دولت تأمین مى شود در نتیجه دولت شریک صاحبان اوراق خواهد بود و این نکته افزون بر این که خود ایجاد اعتماد براى خریداران اوراق مى کند, زمینه را براى تضمین اصل سرمایه فراهم مى آورد, چ را که در عقد شرکت یکى از شرکاء (در این جا دولت) مى تواند متعهد شود که اگر فعالیت اقتصادى با ضرر روبه رو شد, ضرر را به تنهایى عهده دار شود در نتیجه دولت به عنوان شریک مى تواند ضرر احتمالى را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پایندان شود.

دولت مى تواند در برهه هاى خاص مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالى و یا در پایان سال مالى از سهم سود آنان کسر کند, همان گونه که مى تواند حتى در بین اجرا, طرح سهم شرکاء خود را سازوار با پیشرف ت کار قیمت گذارى و خریدارى کند; در نتیجه افزون بر اصل سرمایه صاحبان اوراق, سهم آنان از ارزش افزوده را به عنوان سود به آنان بپردازد.

این اوراق همانند اوراق سهام, درخور انتقال به دیگرى و درخور خرید و فروش ثانوى در بازار اوراق بهادار را دارند و قیمت آنها براى خرید و فروش ثانوى تابع میزان موفقیت انتظارى طرح مورد نظر و دیگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاى اوراق خواهد بود.

برجستگى دیگر این اوراق در شایستگى تجدید انتشار آنهاست. دولت مى تواند براى تجدید طرحهاى کوتاه مدت, یا تمدید فعالیت طرحهاى میان مدت و بلندمدت, سازوار با ارزش واقعى داراییهاى سهامداران قبلى, اوراق مشارکت جدید منتشر کند, به فروش رساند و از طریق درآمد آنها اص ل سرمایه و سود اوراق سابق را بپردازد و با این کار در حقیقت خریداران جدید را شریک خود کند.

حال با توجه به شرایط و ویژگیهاى اوراق مشارکت, بانک مرکزى مى تواند براى انجام عملیات بازار باز به خرید و فروش این اوراق بپردازد. به این صورت که وقتى دولت اوراق یاد شده را به بانکهاى تجارى و مردم فروخت, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى اقدام به خرید و فروش آنها کند. براى مثال اگر احساس کند شرایط رکودى بر جامعه حاکم است, با خرید اوراق مشارکت از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى در دست مردم را افزایش مى دهد و اگر احساس کند شرایط تورمى پدید مى آید با فروش اوراق یاد شده ب ه بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول مردم را کاهش مى دهد. و از آن جایى که قیمت ثانوى اوراق در بازار شکل مى گیرد, بانک مرکزى مى تواند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به میزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته یا خریدارى کند و به هدفهاى تعیین شده دست یابد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق مشارکت,اوراق مشارکت چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن,اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,اوراق مشارکت بانک صادرات,اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی,اوراق مشارکت مسکن,اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی,اوراق مشاركت چیست؟,اوراق مشارکت چیست Pdf,اوراق مشاركت چيست,اوراق مشارکت چيست,اوراق مشارکت مسکن چیست,اوراق مشارکت ارزی چیست,اوراق مشارکت رهنی چیست,اوراق مشارکت بانکی چیست,اوراق مشارکت دولتی چیست؟,اوراق مشارکت بانک مسکن 93,اوراق مشارکت بانک مسکن چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت,اوراق مشارکت بانک مسکن در فرابورس,اوراق مشارکت بانک مسکن وام,اوراق مشارکت بانک مسکن در بورس,اوراق مشارکت بانک مسکن یعنی چه,اوراق مشارکت بانک مسکن خرید,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت امروز,اوراق مشاركت بانك پاسارگاد,سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,خرید اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,نرخ سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت در بانک پاسارگاد,اوراق مشاركت بانك صادرات,اوراق مشارکت بانک صادرات 92,اوراق مشارکت بانک صادرات ایران,اوراق مشارکت بانک صادرات 93,اوراق مشارکت بانک صادرات 94,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 92,اوراق مشارکت بانک صادرات 23 درصد,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 93,اوراق مشارکت بانک صادرات آذر 92,اوراق مشاركت بانك ملت,اوراق مشارکت بانک ملت 93,اوراق مشارکت بانک ملت سال 93,اوراق مشارکت بانک ملت 92,فروش اوراق مشارکت بانک ملت,خرید اوراق مشارکت بانک ملت,سود اوراق مشارکت بانک ملت,عرضه اوراق مشارکت بانک ملت,شعب منتخب اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی در بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی چیست,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23 درصد,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23,اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران,اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط,اوراق مشارکت بانک مرکزی بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی دربورس قابل خریدوفروش است,اوراق مشارکت بانک مرکزی قابل فروش در بورس,اوراق مشارکت مسکن بانک مسکن,اوراق مشارکت مسکن در بورس,اوراق مشارکت مسکن فرابورس,اوراق مشارکت مسکن مهر,اوراق مشارکت مسکن قیمت,اوراق مشارکت مسکن بورس,اوراق مشاركت مسكن,اوراق مشارکت وام مسکن,اوراق مشاركت بانك كشاورزي,فروش اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خرید اوراق مشارکت بانک کشاورزی,سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خريد اوراق مشاركت بانك كشاورزي,عرضه اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت در بانک کشاورزی,اوراق مشارکت صندوق یکم بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی سال 96,اوراق مشارکت بانک ملی سال 95,اوراق مشارکت بانک ملی وزارت نیرو,اوراق مشاركت بانك ملي,خرید اوراق مشارکت بانک ملی,شرایط اوراق مشارکت بانک ملی,عرضه اوراق مشارکت بانک ملی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک ملی,سود اوراق مشاركت بانك ملي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:12 ] [ رضا ]

[ ]


ارزیابى اوراق مشارکت دولتى

 

مى توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت سیاست پولى است; چرا که افزون بر برابرى کامل با فقه اسلامى, با روح حاکم بر بانکدارى اسلامى; یعنى مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادى نیز, برابر است و دولت نیز مى تواند به کمک آ ن در تمام عرصه هاى اقتصادى با استفاده از سرمایه هاى مردم به اجراى طرحهاى عمرانى و دفاعى حتى طرحهاى محرومیت زدایى بپردازد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند با استفاده از عنصر انگیزشى سود با خرید و فروش این اوراق به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولى بپرد ازد.

ولى با این حال وجود چند عامل, موفقیت این اوراق را درکشورهایى مثل ایران که بى بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند و تجربه زیادى در خرید و فروش ابزارهاى مالى ندارند, با ابهام جدى روبه رو مى سازد.

عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونیهاى سود است. به این معنى که به جهت نبود تجربه کافى در زمینه اوراق یاد شده, اگر چه دولت برابر عقد شرکت ضررهاى احتمالى را تعهد کرده و بازپرداخت اصل سرمایه را پایندان مى شود, لکن دامنه تغییرات سود, بویژه در طرحهاى خاص و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد, انتظار مى رود و این مطلب, افزون بر این که مانع اعتماد مردم به اوراق مى شود, مانع شکل گیرى قیمتهاى روشنى براى معاملات ثانوى اوراق مى گردد; در نتیجه شکل گیرى و توسعه بازار آنها با مشکل جدى روبه ر و مى گردد.

عامل دوم پایین بودن سوددهى بنگاههاى دولتى است. تجربه اقتصادى نشان مى دهد دولت, تاجر موفقى نیست و جز در مواردى که از مزیت انحصار برخوردار بوده, سوددهى بنگاههاى دولتى, به طور معمول, کم تر از سوددهى بنگاههاى خصوصى است; در نتیجه مردم و مؤسسات خصوصى ترجیح خوا هند داد پس انداز و داراییهاى خود را در غیراوراق مشارکت دولتى سرمایه گذارى کنند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق مشارکت,اوراق مشارکت چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن,اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,اوراق مشارکت بانک صادرات,اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی,اوراق مشارکت مسکن,اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی,اوراق مشاركت چیست؟,اوراق مشارکت چیست Pdf,اوراق مشاركت چيست,اوراق مشارکت چيست,اوراق مشارکت مسکن چیست,اوراق مشارکت ارزی چیست,اوراق مشارکت رهنی چیست,اوراق مشارکت بانکی چیست,اوراق مشارکت دولتی چیست؟,اوراق مشارکت بانک مسکن 93,اوراق مشارکت بانک مسکن چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت,اوراق مشارکت بانک مسکن در فرابورس,اوراق مشارکت بانک مسکن وام,اوراق مشارکت بانک مسکن در بورس,اوراق مشارکت بانک مسکن یعنی چه,اوراق مشارکت بانک مسکن خرید,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت امروز,اوراق مشاركت بانك پاسارگاد,سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,خرید اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,نرخ سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت در بانک پاسارگاد,اوراق مشاركت بانك صادرات,اوراق مشارکت بانک صادرات 92,اوراق مشارکت بانک صادرات ایران,اوراق مشارکت بانک صادرات 93,اوراق مشارکت بانک صادرات 94,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 92,اوراق مشارکت بانک صادرات 23 درصد,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 93,اوراق مشارکت بانک صادرات آذر 92,اوراق مشاركت بانك ملت,اوراق مشارکت بانک ملت 93,اوراق مشارکت بانک ملت سال 93,اوراق مشارکت بانک ملت 92,فروش اوراق مشارکت بانک ملت,خرید اوراق مشارکت بانک ملت,سود اوراق مشارکت بانک ملت,عرضه اوراق مشارکت بانک ملت,شعب منتخب اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی در بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی چیست,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23 درصد,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23,اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران,اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط,اوراق مشارکت بانک مرکزی بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی دربورس قابل خریدوفروش است,اوراق مشارکت بانک مرکزی قابل فروش در بورس,اوراق مشارکت مسکن بانک مسکن,اوراق مشارکت مسکن در بورس,اوراق مشارکت مسکن فرابورس,اوراق مشارکت مسکن مهر,اوراق مشارکت مسکن قیمت,اوراق مشارکت مسکن بورس,اوراق مشاركت مسكن,اوراق مشارکت وام مسکن,اوراق مشاركت بانك كشاورزي,فروش اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خرید اوراق مشارکت بانک کشاورزی,سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خريد اوراق مشاركت بانك كشاورزي,عرضه اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت در بانک کشاورزی,اوراق مشارکت صندوق یکم بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی سال 96,اوراق مشارکت بانک ملی سال 95,اوراق مشارکت بانک ملی وزارت نیرو,اوراق مشاركت بانك ملي,خرید اوراق مشارکت بانک ملی,شرایط اوراق مشارکت بانک ملی,عرضه اوراق مشارکت بانک ملی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک ملی,سود اوراق مشاركت بانك ملي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:12 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد